Image Alt

Privaatsuspoliitika

KÜPSISTE KASUTAMINE- JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Fitfluence OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Fitfluence OÜ (edaspidi Quantum fitness & running) veebilehel www.quantumfitness.ee (edaspidi veebileht).

Kui tunned, et Quantum fitness & running veebileht on sinu õigusi riivanud, siis anna sellest meile kohe teada info@quantumfitness.ee ja parandame olukorra esimesel võimalusel.

 

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Quantum fitness & running’ule omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Quantum fitness & running’uga meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Quantum fitness & running poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, s.h alla laetavad juhendid, treeningkavad, koolitused või konsultatsioonid.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Quantum fitness & running kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • kasutaja nimi ja e-posti aadress – programmiga liitumisel, et saata detailsed juhised programmi läbimise kohta
  • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kui kasutaja liitub Quantum fitness & running uudiskirjaga, siis saadame ettevõttega seotud uudiseid ja teavitusi
  • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

 

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Quantum fitness & running kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
  • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõ

Quantum fitness & running kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Quantum fitness & running lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Quantum fitness & running kasutajale teenuseid. Quantum fitness & running edastab kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

 

LINGID TEISTELE LEHTEDELE JA MANUSTATUD SISU

Osadel lehtedel, näiteks blogis, on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube video, mida saad otse blogist vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Quantum fitness & running kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

Telia – veebilehe majutust

Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi

Meta ja youtube – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi

WooCommerce – edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed

Montonio Finance OÜ – maksete vahendamise platvorm

Need lehed võivad sinu kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Quantum fitness & running säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Quantum fitness & running rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@quantumfitness.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Quantum fitness & running meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

KÜPSISED

Quantum fitness & running veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Quantum fitness & running Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

 

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Quantum fitness & running jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

 

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Quantum fitness & running. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Quantum fitness & running loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@quantumfitness.ee

 

Kehtivad alates 23.11.2023

Close

Kiikri 6/2, Kadriorg, Tallinn
info@quantumfitness.ee